Niepoprawna pisownia

trzy-tygodniowe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzytygodniowe

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

trzy tygodniowe

Niepoprawna pisownia, uwaga: poprawne w kontekście: trzy, każde trwające tydzień. Na przykład: Odbędą się trzy tygodniowe turnusy.