Poprawna pisownia

nowo poznani

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nowopoznani

Niepoprawna pisownia