Poprawna pisownia

nochale

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nohale

Niepoprawna pisownia