Niepoprawna pisownia

nie dopuszczalni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedopuszczalni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedopószczalni

Niepoprawna pisownia