Poprawna pisownia

niezmierne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezmjerne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zmjerne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zmierne

Niepoprawna pisownia