Poprawna pisownia

niezgodność

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zgodność

Niepoprawna pisownia