Poprawna pisownia

niezgodnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zgodnie

Niepoprawna pisownia