Poprawna pisownia

niezaznaczony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zaznaczony

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.