Niepoprawna pisownia

niezaraz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zaraz

Poprawna pisownia