Poprawna pisownia

niezależna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zaleszna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zależna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zalerzna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezalerzna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezaleszna

Niepoprawna pisownia