Poprawna pisownia

niezaksięgowane

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieza księgowane

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zaksięgowane

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie za księgowane

Niepoprawna pisownia