Niepoprawna pisownia

beszwrotny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezzwrotny

Poprawna pisownia, znaczenie: niepodlegający zwrotowi ani spłacie.


Niepoprawna pisownia

bes zwrotny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bez zwrotny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bezwrotny

Niepoprawna pisownia