Niepoprawna pisownia

niezabije

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zabije

Poprawna pisownia