Niepoprawna pisownia

niewyrobiliśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wyrobiliśmy

Poprawna pisownia