Poprawna pisownia

niewypranie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wypranie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.