Poprawna pisownia

niewyprani

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wyprani

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.