Poprawna pisownia

nie dorównam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie doruwnam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedorównam

Niepoprawna pisownia