Niepoprawna pisownia

niewykorzystałem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wykorzystałem

Poprawna pisownia