Poprawna pisownia

niewykonalny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wykonalny

Niepoprawna pisownia