Niepoprawna pisownia

nieuzyskała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie uzyskała

Poprawna pisownia