Niepoprawna pisownia

nieuwarzamy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie uważamy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uwarzamy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieuważamy

Niepoprawna pisownia