Poprawna pisownia

nieustannie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie ustannie

Niepoprawna pisownia