Poprawna pisownia

nieugięci

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie ugięci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieugienci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieugjęci

Niepoprawna pisownia