Poprawna pisownia

nieuczciwa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieóczciwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie uczciwa

Niepoprawna pisownia