Niepoprawna pisownia

nie uregulowanego

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieuregulowanego

Poprawna pisownia