Poprawna pisownia

nieszczere

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie szczere

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie.