Poprawna pisownia

niesterowna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie sterowna

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa sterowna.