Poprawna pisownia

niespełniona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie spełniona

Niepoprawna pisownia