Niepoprawna pisownia

niesiedziałaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie siedziałaś

Poprawna pisownia