Niepoprawna pisownia

niepytaliśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie pytaliśmy

Poprawna pisownia