Poprawna pisownia

nieprzypadkowi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie przy padkowi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie przypadkowi

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie: Pozostawił tę sprawę nie przypadkowi, lecz swojej świadomej decyzji.

Niepoprawna pisownia

nieprzypatkowi

Niepoprawna pisownia