Poprawna pisownia

nieprzyjemności

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie przyjemności

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.