Poprawna pisownia

nieprzeciętne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieprzecientne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie przeciętne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie przecientne

Niepoprawna pisownia