Poprawna pisownia

niepryskana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie pryskana

Niepoprawna pisownia