Poprawna pisownia

nieprawomocni

Poprawna pisownia, znaczenie: tacy, którzy nie posiadają mocy prawnej.


Niepoprawna pisownia

nie prawomocni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie prawo mocni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieprawo mocni

Niepoprawna pisownia