Poprawna pisownia

niepoznaka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie poznaka

Niepoprawna pisownia