Niepoprawna pisownia

nieposuszny

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako przeczenie od posuszny.


Poprawna pisownia

nieposłuszny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieposłószny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie posłuszny

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.