Niepoprawna pisownia

codomnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co do mnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

codo mnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

co domnie

Niepoprawna pisownia