Poprawna pisownia

niepoparta

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie poparta

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.