Poprawna pisownia

niepoparci

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie poparci

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.