Poprawna pisownia

niepomalowanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie pomalowanie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.