Poprawna pisownia

niepisząca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie pisząca

Niepoprawna pisownia