Poprawna pisownia

nieopracowane

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie opracowane

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa opracowane.