Zwrot nieomal zapisujemy zawsze razem. Zapis obu słów rozdzielnie jest w tym przypadku niepoprawny.

Poprawna pisownia

nieomal

Poprawna pisownia, znaczenie: tyle co: prawie (że), o mało co; niemal, bez mała.


Niepoprawna pisownia

nie omal

Niepoprawna pisownia