Poprawna pisownia

nieodpowiednich

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie odpowiednich

Niepoprawna pisownia