Poprawna pisownia

nienudna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie nudna

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być pisane rozdzielnie jako wyraźne zaprzeczenie słowa nudna.