Poprawna pisownia

nienormalni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie normalni

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.