Niepoprawna pisownia

niena daje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie nadaje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nienadaje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie na daje

Niepoprawna pisownia