Niepoprawna pisownia

niemogły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie mogły

Poprawna pisownia