Niepoprawna pisownia

niemogłeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie mogłeś

Poprawna pisownia